MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Dành cho khách hàng cá nhân

01. Đăng ký thông tin


Tài khoản giao dịch thông thườngTài khoản ký quỹTài khoản phái sinh

02. Xác thực thông tin

Quý khách vui lòng cung cấp hình chụp CMND/CCCD còn hiệu lực, không bị mờ, bóng hoặc mất góc. Thông tin hiển thị đầy đủ và rõ ràng. Các định dạng file được chấp nhận: jpg, jpeg, png, gif. Kích thước tệp tối đa: 8MB.
03. Đăng ký dịch vụ